top of page

Bygging av Nersetterbåter på Lilleby 1992 ( fra NRK)

bottom of page