top of page

1700-tallet

Hva kostet det den gangen

Christian VI.png
Fredrik V.png
Christian VII.png

I det dansk-norske myntsystemet var rigsdaler species hovedmynt i tiden 1544 – 1813, og i Norge kalte man det vanligvis daler eller species. 

 • I 1625 var 1 rigsdaler = 4 ort = 6 mark = 96 skilling

 • Skilling var en myntenhet som ble brukt i Norge mellom 1505 og 1875. Omregnet til dagens kurs, var en skilling verdt ca. 1,50 kr.

 • Courant eller kurant betyr småmynt.

 • 10 kroner for oss tilsvarte 3 655 kr. i 1701. Dette tilsvarer en prisstigning fra 1701 til 2012 på 36 450 %.

 • Kronen ble innført i 1875 både i Norge og Danmark.

Priskalkulator som omregner riksdaler til dagens kroneverdi

Lønninger

En tjenestekar som arbeidet for en bonde, tjente 10-12 rigsdaler i året, men hadde i tillegg kost og losji.

En tjenestejente hadde halvparten i lønn, 5-6 rigsdaler.

​På et år kunne en gruvearbeider tjene 50 rigsdaler.

I Norge ble glassarbeiderne en høytlønnsgruppe. 

Hyttemester Christian Fillion ved kronglasshytte (vindusglass)  I Hurdal 288 rigsdaler i året

Forblåser samme sted  192 rigsdaler i året

Anfanger samme sted  120 rigsdaler i året

I tillegg kom forskjellige bonusordninger komme opp i  3 - 6 riksdaler per måned.

Skolemester samme sted i 1776  28 rigsdaler i året

Ufaglærte norske arbeiderne 36-72 rigsdaler i året 

 

Lønninger sammenlignet mot Kongsberg Sølvverk

Lønningene er basert på Sølvverkets regnskaper i de årene Skarragruvene var i drift (1770-1798)

Bergmenn 1. klasse:

Oberstiger 120 rigsdaler i året

Skjerper 120 rigsdaler i året

Priser

 • Storfekjøtt, 14-15 kilo: 1 rdl

 • Klippfisk, 8-20 kilo: 1 rdl

 • Sild, 1 tønne: 3 rdl

 • Sukker, 1 kilo: 1 rdl

 • Smør, 4-5 kilo: 1 rdl

 • Tobakk, 3 kilo: 1 rdl

 • Byggmel, 1 tønne (139 liter): 3 rdl

 • Brennevin, simpelt, 1 pott (1 liter): 16 skilling/1 mark (1/6 daler)

 • Galte, stor: 1 1/2 rdl

 • Ungsau: 1 ort

 • Gås, 3 stk: 1 rdl

 • Ku, 1 stk: 2-5 rdl

 • Hest, gammel: 5-6 rdl

 • Murstein, 144 stk: 1 rdl

 • Messingkjele: 1/2 rdl

 • Sølvskål, stor: 30 rdl

 • Tallerken, 2 skilling

 • Kiste, malt og godt beslått: 1 rdl

 • Kiste med utskjæringer: 15 rdl

 • Overdyne og underdyne, brukt: 3 rdl pr stk

 • Laken, fint i lerret med «knippel», brukt: 1 3/4 rdl

 • Laken, strie, brukt: 1ort

 • Bibel, stor: 8 rdl

 • Hatt, «høypollet», svart: 1/2 rdl

 • Sko eller støvler, ett par: 1 1/2 ort

 • Hoser, ett par: 12 skilling

 • Vadmel, grå, en alen: 12 skilling

 • Skjørt, kjøpt (brukt): 2-3 1/2 rdl

 • Kirkegårdsplass: 2 rdl

 • Vokslys som brant på alteret under en begravelse: 4-6 rdl

 • For at en blodtager skal åpne ett stykk blodåre for årelating: 8 skilling

 

bottom of page