top of page

Vinglass med kongelig monogram

Vinglass fra Nøstetangen og Hurdal har ofte kongelige monogrammer, utført som speilmonogram og med krone. De aktuelle dansk-norske kongene var Christian VI. (1730-1746), Frederik V. (1746-1766) og  Christian VII (1766-1808).

De fleste nordmenn var kongetro og utbragte gjerne Kongens skål. Kongens regjeringstid er en pålitelig datering av glasset. 

 

Christian VI var både flittig og samvittighetsfull. Det var under hans regjeringstid Det norske Kompani ble startet med det formål å utnytte naturressursene i Norge. Han rakk så vidt å skåle i en pokal fra Nøstetangen før han døde i 1746. Det finnes to pokaler med Christians monogram i de kongelige samlinger i København.

Frederik V. var den som fikk høste fruktene av Det norske Kompanis  innsats for å gjøre Danmark-Norge selvforsynt med glassprodukter, dvs drikkeglass, vindusglass og etter hvert flasker. Til FrederikV.s kroningi 1747 graverte Heinrich Gottlieb Köhler to praktfulle Nøstetangen -pokaler, en til kongen og en til dronningen. Det gikk en strøm av pokaler, vinglass og karafler, med og uten Frederik V.s monogram til det kongelige hushold i København.

 

Da Christian VII. ble konge i 1766 var den norske glassindustri i godt gjenge. Kongen ble tidlig sinnsyk, men hans embetsmenn styrte landet og tok aktivt del i den norske industrien.

PHE043-1

Gravert med Fredrik V speilmonogram i kartusj med grener.Weyse katalog fra 1763. Nr. 361. Høyde: 16.

SMB-001-006

Perl Kelchen med Christian 7 monogram og forgylling. Hva glassene forteller...og litt til side 10

PHE-082

Danziger Kelchen

PHE-081

Danziger Kelchen

TO-005

Christal Desert Devise: «Kog og Starck» Eierinitialer i kartusj: JGB Litteratur: Lynn Funnemark Johansen: Nøstetangen hva glassene forteller...side 176 Arnstein Berntsen: En amling norske glas. Plansje XXVI nr. 10 a-b Weyses nr. 388 Høyde 18,5cm Nøstetangen

LFJ016-1

FORMED KNAP, no 440 Gravert med monogrammet til Christian VI

SM-003.1

"Nøgen Jomfru" ca 1760. Konisk formet med luftfylt stett. Rund lett hvelvet fotplate.Kronet, dobbeltmonogram,trolig bokstavene SMP.Klar farge. Høyde 18 cm

LFJ017-1

FORMED KNAP, 440 Gravert med monogrammet til Fredrik V

LFJ018-1

PERL KELCHEN U/ PERLER Gravert med monogrammet til Christian VII. Rester av forgylling.

PHE034-1

Kongekroned regence kartusj med Fredrik V speilmonogram. Avbildet i ”Christianias Glas magasins Udstilling 1899 som katalog nr. 116

PHE043-1

”Slanger med Butte Klokker Chrystal” Gravert med Fredrik V speilmonogram i kartusj med grener. Høyde: 17 cm.

SMB-016

Graverte Viinglas med formed tap Litteratur: Lynn Funnemark Johansen: Nøstetangen hva glassene forteller...side 199 Nøstetangen

SMB-001

Serie med 6 stk Perl Kelchen med Christian 7 monogram og forgylling

bottom of page