top of page

Historien om

Kampen om laksen

 Laksefisket under Hellefossen ble omtalt skriftlig første gang så tidlig som på 1200-tallet. Allerede i et skinnbrev sendt i 1224 av kong Håkon Håkonsøn (1217-1263) til bøndene på Eker, gis de første antydningene om en mæl i Hellefossen. Kongen skriver her om ”…de som har gjort fiskeindretninger heri …” , noe som må tolkes til å være de første omtaler av Mælen i Hellefossen. Under Magnus Lagabøters tid (1263-1280) omtales også Mælens fiske, som allerede på den tiden var en så vidt lukrativ fangstmetode at kirken hadde sikret seg eiendomsretten.

I 1665 anlegger Mælens Laksefiskerier sak mot de øvrige utbyggerne av fossen. Etter dette ble det flere rettssaker som har pågått helt fram til vår tid.

brukskopi_sf5301.jpg
brukskopi_sf5301.jpg

Høyesterettsdom Ihlen-Hobbelstad 1898

Dokumenter fra Nils Petter Hobbelstad

Buskerud Blad 1893- Laxefiske ved Hellefos

Buskerud Blad 1893.jpg

Brev fra Fredrik IV Laxefiske ved Hellefos

bottom of page