top of page

Historien om

Fiskebuene

Laksefisket alene var verdt omtrent like mye som de største gårdene i bygda.

Mange av gårdene langs Drammenselva har også hatt egne fiskebuer, og i Dynge ved Hokksund var det en rekke slike buer som ble brukt til oppbevaring av garn og redskap.

skog003.JPG

Nedre Hoens fiskebu er et minne fra det tradisjonelle laksefisket ved Hellefossen.

Hoensbua

Få av disse buene er bevart i dag.

Nedre Hoen fiskebu  er bevart, til dels med inventar, slik den sto da den var i bruk fram til begynnelsen av 1970-tallet.

Den er i dag ganske enestående i sitt slag og representerer en type kulturminne som det knapt nok er flere igjen av, og denne har høy verneverdi.

 

055_112.JPG

Fiskebuene til Ullern,Kruke og 
Hobbelstad Laksefiske

Hans Hansen, Hokksund var bas på Ullern, Kruke og Hobbelstad Laksefiske på 1960- og 1970-tallet

055_112.JPG
bottom of page