top of page

Oppveksten fra tidlig 1900-tallet
Intervju med Aagot Teigård(født Paulsen)

Intervjuet av Bent Ek 1987

bottom of page