top of page

Fangsinnredninger Hellefossen

Skrevet av Ola Hobbelstad

I selve Hellefossen var det to mæler: Hoensmælen og Ullernmælen. Det var en fiskeinnretning som var slik at når fisken hoppet på fossen, så gled den inn i en kum hvor den blei hovet opp fra Mælene fisket meget godt på enkelte vannstander

Det var også en fiskeinnretning som kaltes kurver (Flaker). Det var rett og slett kurver som fisken hoppet opp i og hvor den blei liggende til noen tok den opp.

Støgarnfisket var fiske med, som navnet antyder, fiske med faststående garn, dvs. garn festet til land eller med tungt feste slik at det holdt seg på samme sted. Dette blei gjerne utført av de som dreiv drivgarnfisket. Garna blei satt ut på kvelden og tatt opp igjen på morgenkvisten.

Fangstinnredninger

025_69.JPG
bottom of page