top of page

Is-Saging i Drammenselva

Skrevet av Ola Hobbelstad

Utpå natta blei laksen fraktet ned til Kristoffer Kulland. Han bodde nede i Dynge og var den som oppbevarte og pakket fisken for forsendelse til Oslo. Hos Kulland var det en stor binge med is pakket i sagflis. Denne isen blei gjerne saget nede i Strykevja der campingplassen er i dag. En mann sto på isen og saget passende store klumper med en handsag med store tenner. Med en spesiell saks/klype vippet vi den opp på isen og derfra videre opp på et kjøretøy og kjørte opp til Dynge. Der blei den stablet i en opptil to meter høy stabel og fliset ned. Her holdt isen seg gjennom sommeren. Kulland pakket laksen i store trekasser med is. Disse veide ca. 200 kg og var ikke spesielt velsett av betjeningen på Hokksund stasjon som måtte håndtere de inn på toget til Oslo. Fast avtager i alle år av Hokksundlaksen var Fa. Inger Sørensen, Fiskehallen.

Isskjæring_Nesøytjernet_Foto_A_B_Wilse.png
bottom of page