top of page

Vertshus og gjestegivsrier

Mange av dem som bodde langs de viktigste ferdselsveiene kunne nok ta imot veifarende, servere mat og drikke og tilby husrom mot litt betaling. Men dersom en skulle slik virksomhet i litt større omfang, måtte en ha Kongelig bevilling. Det var Rentekammeret i København som ga disse bevillingene, sikkert etter anbefalinger fra de lokale embetsmennene. Samtidig ble disse kroholderne og gjestgiverne pålagt en årlig avgift, som det var fogdens oppgave å kreve inn. I arkivet etter amtmannen i Buskerud finner vi derfor en hel del om hvem som drev med slik virksomhet.

 

Af Rente Kammerets ordre, af Dato 3 Novbr 1759 til Fogden Egger Madsen Fisker.

"Da det allernaadigst haver behaget Hans Kongl. Mayestet at forunde efterskevne Kongelig aller-
naadigste Bevilgninger paa efterfølgende Kroehold og Giestegiverie udi det det ham anbetroede
Hurum, Røgen, Eger, Lier og Buskeruds Fogderie imod at svare deraf ved aarlig Afgift for
uden hvad forhen paabudet er eller herefter maatte paabydes saasom":

 

Tegning Otto Valstad.jpg
Tegning Otto Valstad.jpg

Eger Præstegield                    

16.       Nils Sutterud af stædet Sutterud      1 rd.    

17.       Afgagne Borger Augustinusens Enke - af Lille Steenset                   48s.

18.       Peder Augustinusen - af Stædet Sanden under Temte                    18s.

19.       Beboeren af Pladsen Frognes under Hougs Præstegaard                48s.

20.       Lars Thosen af stædet Bacherud ved Westfossen                24s.

21.       Tore Clausen af Kroehold paa Fossesholm Side       1 rd.    

22.       Rasmus Schiestad paa Sembs Side    1 rd.    48s.

23.       Peder Augustinussen - Ligeledes       1 rd.    

24.       Ingeborg Sperren - Ligeledes 1 rd.    

                                   

Ved Hougsund paa Østre Side af Elven                     

25.       Richardt Gram 1 rd.    

26.       Peder Andersens Enke           1 rd.    

27.       Nils Madsen    1 rd.    

28.       Jacob Meerbach         1 rd.    

29.       Ole Holm af Krohold ved Fosseberget paa Hellefos Væstre Side                36s.

30.       Gabriel Smith ligeledes af Kroehold ved Qvwerk Hengsle               36s.

31.       Nils Hansen ligesaa ved Schotz Elven                       64s.

32.       Anders Christoffersen i ligemaade ved Hassel Jern Verk                 36s.

bottom of page