top of page

Stangfisket overtar

Skrevet av Einar Mathiesen

 

Slutten av 1970-årene og begynnelsen av 1980-årene ble på mange måter et vendepunkt for laksen i Drammenselva. I 1977 kjøpte staten opp Ullern fiske under Hellefossen, og fra 20.juni 1978 ble alt fiske med garn forbudt i Drammenselva. Fra denne dato har det kun vært tillat å fiske med stang. 

jv001.JPG

Sportsfiske-en ny æra starter!

Sportsfisket etter laks i moderne tid i Drammenselva startet den 20. juni 1978. Fra denne dagen ble det tradisjonelle yrkesfisket med garn slutt, og dette året ble de første formelle avtaler avtalene mellom grunneierne og fiskerne undertegnet.

Nå ble det selvsagt fisket etter laks med stang mange år før disse første avtalene kom i stand. Mange av dagens aktive fiskere startet sitt sportsfiske i Drammenselva lenge før dette. For enkelte kan vi gå helt tilbake til 1940- og 1950- årene for å finne deres første forsøk på å fiske laks med stang. I 1950-årene var det en del engelskmenn og skotter som fisket i Drammenselva, og lokale krefter ble hentet inn som roere.

Grunnen til at vi velger å tidfeste den nye epoke til 20. juni 1978 er flere forhold:

Som nevnt ble garnfisket i Drammenselva forbudt fra denne dato. Garnfisket i elver ble generelt forbudt noen år før, men elvene på Østlandet var unntatt fra denne bestemmelse.

For det andre ble den første formelle avtalen mellom grunneiere og Østsiden Jeger- og Fiskerforening (ØJFF) om disponeringen av fiskerettene nedenfor Hellefossen inngått dette året. 

efo012.JPG

Sammendrag film laget av Willy Nilsen og Olav Wold fra 1980-tallet

bottom of page