top of page

Yrkesfisket etter laks

Skrevet av Ola Hobbelstad

 

"Jeg kjenner forholdene beste etter siste verdenskrig da jeg begynte å være med som mannskap på Østsiden. Jeg skal fortelle litt om det"

Elva var fiskerik og etter at utbyggingen i Hellefoss gjorde det vanskeligere for laksen å komme oppover, blei det store fisket her nede.

Fisket foregikk med drivgarn ved større og midlere vannstand og med «VAD» når elven var mer laglig.

 

Garnfisket krevde to mann i hver båt, fiskebasen og en til å ro i den ene og røyert pluss en til å holde tauet i den andre. Noen brukte en stor kubbe i steden for båt i den andre enden.Garnet blei greid ut og lagt sirlig på båtbunnen, overkøye og underkøye hver for seg. Når basen hadde vurdert strømmen og lonene i elva, rodde båten med basen raskt over elva og han kastet garnet slik at det ble stående opp og ned i elva mellom båtene. 

Fisket foregikk fra mandag kl. 18.00 til fredag kl. 18.00. I helga var laksen fredet. Vi startet vanligvis fisket kl. 18.00 hver kveld og holdt på til 2-3 tiden om natten.

Mandag var gjerne den beste fiskedagen. Da hadde laksen samlet seg oppunder fossen i løpet av helga og på kvelden seig den ned på grunnen.

Skjermbilde 2021-10-28 kl. 09.17_edited.jpg
bottom of page