top of page

Starten på sportsfisket i Drammenselva 

Skrevet av Einar Mathiesen

Starten på sportsfisket i Drammenselva kan tidfestes til år 1826. I dette året bosatte skotten Robert Dalton Hutchinson seg i Drammen for å drive trelasthandel sammen med sin bror Henry på vegne av firmaet Hutchinson Brothers. Hutchinson var allerede en ivrig fluefisker og Drammenselva og alle bielvene med sine rike muligheter for fluefiske, måtte virke særlig forlokkende på ham. Han fuktet nok sitt fluesnøre allerede den første sommeren han var her i landet, med det finnes ingen opptegnelser som kan gi oss noen pekepinn på hvordan fiskelykken var. Men at han må ha fått fisk, både laks og ørret, er hevet over tvil.

061_117.JPG

Fiske for sportens skyld

Fiske etter laks for sportens skyld, slik vi kjenner det i dag, er av relativt ny dato. Først for ca.190 år siden finner vi de første antydninger om et fiske som ble drevet mer for fornøyelsens skyld, enn for maten og en kjærkommen biinntekt. Det var primært engelskmenn som hadde fått øynene opp for det fiskeeldorado de norske elvene kunne oppvise, og fra en sped begynnelse i 1820, ble de norske elvene mer eller mindre overtatt av engelske sportsfiskere de etterfølgende 70-80 årene. Og det var også en gentleman fra de britiske øyer som var den første som fisket i Drammenselva som ren sportsfisker. Han ville nok ikke like å bli kalt engelskmann, all den tid han var skotsk, men han var nok en lidenskapelig fluefisker som sine engelske petri brødre.

Robert Dalton Hutchinson ga i 1839 ut den første lærebok i fluefiske på norsk: «Fluefiskeriets anvendelse i Norge». Denne lille boken; den er kun ca 40 sider, ble skrevet på oppfordring fra de mange som hadde sett hvor elegant han behersket denne form for fiske.

Hutchinsons bok har utvilsomt hatt mye å si for fluefisket her til lands, og kanskje også for sportsfisket i Drammenselva. Han var kanskje ikke den første som fisket med flue i Norge, men han var avgjort den første som så villig øste av sine kunnskaper til beste for alle andre. Hutchinsons bok sier svært lite, om enn noe, spesifikt om laksefisket i Drammenselva. Boken er en lærebok i fluefiske og ikke en beskrivelse av lakseelver. Men det er ingen tvil om at det er Drammenselva det refereres til når laksefisket beskrives.

 

                        Nye hjemkomne Varer
Annonse i drammensavisen ”Tiden” av 28.mai 1841 

Fireleds Londonske Fiskestænger til Lax, Gjedde og ørred i complet Stand og til forskjellige Priser, største og mindre Messingsneller, Angelredskab til Lax, Gjedde og stor ørred, Fluekroge af sex forskjellige Størrelser, Fiskekroge af alle utfordrene Størrelser, ogsaa anvendelig til Angelredskaber, af den Xindalske og Limmerske Fabrique, fuldlange Fangliner og Kasteliner of Tarmstrænge og Silke, tvende Slags Silkeorm-Strænge til Fortommer, laquerede Staalvirrer , som Alt nu er udtagen  i London af bedste Qvalitet og af en Sagkyndig, overeenstemmende med Hr.R.D.Hutchinson i Trykken udgivne Anviisnings og Beskrivelse over

Fluefiskeriets Anvendelse i Norge, og nu af ham paa det nøiagtigste undersøgt og givet Bifald – sælges til bestemt Priis hos Povel Lund.

 

Dette er en annonse fra den den gang kjente drammenskjøpmannen Povel Lund, som klart forteller at bl.a. fluefisket var blitt populært.

Det sier seg vel selv at en kjøpmann ikke tar inn et slikt vareutvalg uten at det er en betydelig etterspørsel etter disse. ”Fireleds Londonske Fiskestænger,” messingsneller, tarmstrenge og silkeormstrenge til fortommer, seks forskjellige fluekroker, – jo, det kan ikke være tvil om at stangfisket var godt i gang i Drammen.

001_05.JPG
bottom of page